Konstrukce ozvučnice reprosoustavy

Konstrukce ozvučnice reprosoustavy

Nejprve několik dobrých důvodů proč reprosoustavu nestavět sám. Mezi stavbou a koupí je jeden důležitý rozdíl: reprosoustavu, kterou kupujete vidíte a slyšíte hotovou. Pokud reprosoustavu postavíte, vidíte a slyšíte, co máte. Reklamovat není kde. Pokud jste pevně rozhodnuti stavět, máte v zásadě tři možnosti :

  1. Převzít hotový, v praxi ověřený návrh a ten prostě zopakovat. Tento přístup je nejspolehlivější a omezuje nebo zcela vylučuje mnohá rizika, která jinak stavbu provázejí. Doporučujeme ho všem začínajícím zájemcům o stavbu reprosoustav.
  2. Zadat návrh profesionálovi a sám se věnovat pouze výrobě. Tato varianta je přirozeně dražší a využijí ji pravděpodobně zejména ti, kteří budou soustav vyrábět víc.
  3. Poslední možností je vlastní vývoj. Při něm lze nejvíce získat a také ztratit. Doporučujeme pouze věci znalým příznivcům akustiky, kteří se nejspíše najdou mezi zvukaři, profesionálními výrobci rep. soustav a ve firmách zabývajících se dodávkami a instalací ozvučovací techniky. K seriózní práci je potřeba kvalitní měřící a programové vybavení.

Každá reprosoustava má reproduktory. Z akustického hlediska je skříň reproduktorové soustavy vlastně především ozvučnice pro hlubokotónový systém. V profesionálním ozvučování, kde je na jednom z prvních míst požadavek na maximální akustický tlak, se v 90 % případů používá ozvučnice typu bassreflex. Je to rezonátor složený z poddajnosti vzduchového objemu ve skříni a hmotnosti vzduchu kmitajícího v nátrubku. Rezonátor je navržen tak, aby svým vyzařováním vhodně doplňoval vyzařování basového reproduktoru, čímž lze dosáhnout účinnějšího vyzařování basového pásma a rozšíření kmitočtové charakteristiky směrem dolů. Malou nevýhodou bassreflexové ozvučnice je mírné zhoršení dynamických vlastností basového systému. V praxi si výrobci pomáhají tím, že basový reproduktor umísťují do horní části skříně. Setkáváme se s tím především u reprosoustav HIFI. Kmitočtovou charakteristiku hlubokotónového systému v bassreflexové ozvučnici určují následující parametry: rezonanční frekvence reproduktoru Fs, ekvivalentní objem reproduktoru Vas, celkový činitel jakosti reproduktoru Qts, rezonanční frekvence ozvučnice fb, čistý vnitřní objem ozvučnice Vb a činitel jakosti ozvučnice Qb. Pro reálné případy lze uvažovat Qb řádově 10. Při návrhu soustavy (většinou vycházíme z daného basového reproduktoru a objemu ozvučnice Vb) jde o nalezení takového fb z ostatních parametrů tak, aby kmitočtová charakteristika vyhovovala našemu záměru. Pro nalezenou rezonanční frekvenci fb se pak spočítá délka a průřez nátrubku. Pro případ experimentování či dolaďování je dobré vědět , že prodlužování a zmenšování průřezu nátrubku má za následek snižování fb.

Pro ty z Vás, kteří jste si vybrali reproduktor z nabídky naší firmy, je zde uvedena tabulka s danými reproduktory a příslušejícími bassreflexovými nátrubky. Délka kmitajícího vzduchového sloupce je na každé straně o něco delší než je délka nátrubku, což jistě zkusil každý, kdo přiložil k ústí nátrubku hrající soustavy ruku. Proto je nutné zajistit, aby před ani za nátrubkem nebyla překážka, která by bránila volnému proudění. Bassreflexová ozvučnice znamená ovšem jedno nebezpečí. Díky tomu, že bassreflexová ozvučnice poskytuje menší tlumení pro basový reproduktor, vykazuje tento vyšší výchylky membrány a tudíž hrozí mechanické poškození reproduktoru. Mimo jiné bassreflexová ozvučnice je tzv. ozvučnicí 2. řádu, což znamená, že kmitočtová charakteristika asymptoticky klesá se strmostí 12 dB / oct. Z těchto dvou důvodů se můžeme omnívat že soustava bude více zkreslovat a to vlivem větších fázových změn kmit. charakteristiky a vlivem větší výchylky membrány. Tyto nedostatky jsou ovšem v yváženy větší citlivosti na nižších kmitočtech. Uvedenou situaci do jisté míry řeší ozvučnice typu band – pass (akustický filtr), která je založena na komoře uzavřené a otevřené s bassreflexovým nátrubkem. Tento typ uzvučnice se chová jako pásmová propust se strmostmi 6 dB / oct. Nebezpečí mechanického poškození a zkreslení velkou výchylkou a fázi je zde menší. Následující obrázek porovnává kmitočtové charakteristiky všech tří zmíněných ozvučnic.

Skříň by měla mít tuhou, robustní konstrukci, a to nejen proto, aby bez úhony snesla v případě profi boxů mnohonásobný transport, ale také proto, aby stěny při reprodukci nekmitaly a nestávaly se samy zdrojem pazvuků a drnčení. Proto se skříně uvnitř opatřují výztuhami v podobě příček, vzpěr nebo žeber na stěnách. Nabízí se možnost vyztužit hlavně velké a zejména zeslabené plochy. Nejčastěji se používají vzpěry z hranolů nebo desek mezi přední stěnou, jejiž pevnost je zeslabena otvory pro reproduktory, a zadní stěnou skříně, případně podobné boční vzpěry. Pro stavbu skříně se používá dřevovláknitá deska, překližka nebo u soustav pro domácí poslech deska MDF. Skříň by měla být vyrobena beze spár – pozor na spáry mezi stěnami, na konektory a na některé druhy reproduktorů. Jako povrchová úprava se u profesionálních reprosoustav používá speciální koberec, u domácích reprosoustav různé fólie imitující dřevo, či dýha. Profesionální reprosoustavy jsou navíc vybaveny rukojeťmi, ochrannými rohy a často gumovými nožkami. V případě domácích reprosoustav je vhodné skříň umístit na odhmotňovací jehly, které zabrání pronikání nežádoucích rezonancí do podlahy. Dále nezapomeňte reproduktorovou soustavu postavit tak, aby výškový reproduktor byl ve výšce Vašich uší při běžném poslechu. Ve skříni reprosoustavy dochází při provozu ke vzniku stojatého vlnění, kdy vzduch uvnitř ozvučnice kmitá vybuzen membránou basového reproduktoru na kmi očtech, které jsou určeny vnitřními rozměry ozvučnice. Účinky stojatého vlnění se sčítají s akustickým tlakem od basového reproduktoru a výsledkem pak je nežádoucí zvlnění frekvenční charakteristiky na kmitočtu f = rychlost zvuku / 2 . výška skříně. Tento nedostatek omezujeme tzv. tlumením. Prakticky to znamená do soustavy umístit tlumící materiál s velkým činitelem pohltivosti, ve kterém se zvuková energie stojatého vlnění pohltí. Ten se umísťuje tak, aby ho bylo nejvíce uprostřed skříně a nejméně na stěnách ozvučnice. Při použití tlumícího materiálu je také dobré vědět to, že tlumící materiál rovněž pohlcuje užitečnou zvukovou energii na nízkých kmitočtech. Pak se stane, že poklesne akustický tlak na rezonanční frekvenci bassreflexu, tedy právě tam, kde se snažíme účinnost vyzařování bassreflexem zvýšit. S tlumením se to tedy nesmí přehnat a rozhodně neplatí „čím více tím lépe“. Je tedy potřeba volit vhodný kompromis. Prakticky se jako tlumící materiál hodí polyamidové rouno (vatelín) nebo minerální vlákno. Lze použít i jiný materiál, který je dostatečně pohltivý, levný, hygienický a raději nehořlavý.

Konektory pro připojení reprosoustav k zesilovači se vyskytují v několika druzích. Zatímco profesionálové používají konektory typu XLR (Canon), Jack a Speacon, „domácí“ posluchači volí mezi šroubovatelnými a pérkovými svorkami. Posledně zmiňované nalezneme jen u těch nejlevnějších soustav.

Teď již známe základní konstrukci reprosoustavy. Jak ale koupit tu správnou reprosoustavu? V profesionálním ozvučování se lze setkat s boxy kompaktními, basovými, kytarovými, satelitními a odposlechovými v různém provedení a s různými typy uzvučnic. Vše zde záleží pouze na druhu využití ( zpěv, basová kytara, diskotéky a pod.). U HIFI existují dvě skupiny reprosoustav. Tou první jsou tzv. regálové soustavy ( umísťují se na stojan ) a tou druhou jsou sloupové soustavy ( umísťují se přímo na zem ). Zde se rozhodujeme převážně podle velikosti ozvučovaného prostoru, skladnosti skříně reprosoustavy a podle její kvality. Zásadně vybírejte ušima, reprosoustavu budete poslouchat, ne pozorovat.. K výkonu reprosoustav lze podotknout jen to, že pro středně hlasitý poslech v místnosti 4 × 4 m a pro normálně slyšícího posluchače postačí soustava s výkonem 60 W RMS ( trvalý výkon ) / 8 Ω. Výkonnější soustavy mají výkonovou rezervu – d obře zahrají různé špičky, ale jelikož basový reproduktor má větší membránu, mírně se zhorší jeho dynamické vlastnosti. Při hlasitém poslechu dosahují špičky výkonu asi 100 W, což je určující pro výběr zesilovače. V profesionálním ozvučování může výkon dosahovat i řádově kW. Častou otázkou bývá, zda lze připojit 8 – ohmové soustavy na zesilovač určený pro 4 ohmy. Ano, lze, ale opačně se to nedoporučuje, i když většina komerčních zesilovačů to vydrží. Závěrem můžeme konstatovat, že stavba reproduktorové soustavy je velice závislá na našich finančních možnostech a především na zručnosti. Šetřit na konstrukci samotné ozvučnice se nevyplácí a )rovněž pamatujme na to, že z nekvalitních reproduktorů není možné postavit kvalitní reprosoustavu. Firma DEXON nabízí nejenom hotové reprosoustavy, stavebnice reprosoustav a konstrukční materiál ke stavbě boxů, ale také stavební návody, rady a zkušenosti.