Srovnání systému WA 601RC s indukční smyčkou

Srovnání systému WA 601RC s indukční smyčkou

Co nařizuje použití indukční smyčky a v jakém provedení?

Legislativně použití indukční smyčky nařizuje vyhláška 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vtřetí části, v § 6 bod 3) se praví: „Prostory pro shromažďování 50 a více osob ve stavbách uvedených v § 1 odst. 1 písm. f) musí být vybaveny indukční smyčkou a označeny mezinárodním symbolem hluchoty podle bodu 2. přílohy č. 2 k této vyhlášce.“ Podobné je i znění § 12 bod 6) pro tzv. ostatní prostory.

V § 2 písm. o) této vyhlášky je dále vysvětlen pojem „indukční smyčka“ jako zařízení pro nedoslýchavé osoby umožňující jim pomocí osobní kompenzační pomůcky přijímat zvuk akustických reprodukčních zařízení, zejména ozvučení sálu kina nebo překladatelský servis.

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že dotčená stavba má být vybavena systémem, který umožní nedoslýchavým příjem akustických reprodukčních zařízení a tento systém ale nemusí být v provedení standardní indukční smyčky. Může tak být v provedení jiného bezdrátového rádiového systému, jakým je i systém Dexon WA 601RC.

Pojem „indukční smyčka“ musíme správně chápat jako systém přenosu audio signálu z ozvučovacího zařízení na přijímač nedoslýchavé osoby.

Větší srozumitelnost

Běžné systémy indukčních smyček dosahují frekvenčního rozsahu okolo 120 Hz – 5 kHz. Pro dosažení větší srozumitelnosti je důležité pásmo vyšších kmitočtů. Systém WA 601RC. má frekvenční rozsah 80 – 13 000 Hz a srozumitelnost přenášeného systému je tak větší.

Vyšší odolnost proti elektromagnetickému rušení

Tím že indukční smyčka používá k přenosu přímo frekvenční audio pásmo, je velice náchylné k příjmu i nežádoucích elektromagnetických signálů, jako jsou dnes subharmonické kmitočty z měničů led osvětlení nebo z frekvenčních měničů pro elektromotory. Systém WA 601RC. využívá pásmo UHF 640 – 664 MHz, které není možné výše uvedeným rušit.

Variabilita přijímacích zařízení a vyšší spolehlivost

Nedoslýchavé osoby jsou díky staršímu systému indukční smyčky omezeny na své prostředky příjmu (kochleární implantáty, sluchadla atp.), které ne vždy musí fungovat a ne vždy jsou nedoslýchaví jimi vybaveni.

Systém WA 601RC. přenáší odpovědnost na stranu provozovatele. Ten je zodpovědný za to, že systém je dostupný, funkční a nedoslýchavá osoba je o tom srozuměna. Provozovatel tak sám zdarma poskytne přijímač WA 601RC. nedoslýchavé osobě, které tak odpadají starosti.

Navíc je tak řešen i problém vybitých baterií ve vlastních prostředcích nedoslýchavé osoby, protože, je-li vybita baterie v přijímači WA 601RC. (obvykle nejdříve jak za 14 h provozu), provozovatel poskytne ihned nový přijímač s nabitými bateriemi. Pokud by nedoslýchavý vybil svůj vlastní prostředek, náhradu nemá.

Snazší technická realizace

Klasická indukční smyčka je tvořena závity drátu (žil kabelu) kolem daného prostoru, obvykle v podlaze nebo ve stěnách. Tvoří tak vzduchovou cívku. Ta je nabuzena zesilovačem, který musí být přímo určen k buzení indukční smyčky. Na indukční smyčku je přiveden audio signál a tím se vytvoří elektromagnetické pole. Jeho „síla“ a pokrytí je dáno konstrukcí prostoru (stěny, nábytek) a samotným provedením smyčky.

U většiny staveb bývá problém s nábytkem (zvláště kovovým) a kovovými konstrukcemi, které elektromagnetické pole utlumuje. Zvláště velkým problémem je železobetonová konstrukce stavby, armatury, ocelové nosníky a podobně. Projektant indukční smyčky nezná podobu ocelové konstrukce stavby, protože je mnohdy skryta, smyčku sice navrhne, ale šíření signálu je ve finále hodně utlumené s mnoha „hluchými“ místy. Náprava však již není možná, protože podlahy jsou již položeny a obložení stěn nainstalováno. Není jak indukční smyčku modifikovat.

A aby toho nebylo málo, představme si situaci, kdy dojde ke změně dispozice stavby. Například tam, kde se předpokládal nábytek (stoly a židle pro návštěvníky), je najednou ocelové pódium, a tam kde byl předpoklad pódia, je nyní místo pro návštěvníky. Po takovéto reorganizaci nejsme schopni indukční smyčku modifikovat, což znamená žádný signál pro nedoslýchavé, protože ocelové pódium výrazně původní smyčku utlumuje.

Předpokládá-li se změna dispozic prostoru, to je případ, kdy prostor je prázdný a „zabydluje se“ až podle pořádané kulturní, či jiné, akce, musíme být velice obezřetní, chceme-li klasickou indukční smyčkupoužít.

Systém WA 601RC. nepoužívá žádné kabelové vedení, je plně rádiový a je tak variabilní. Ozvučení prostoru se variabilně, tedy „nepevně“, tedy podle dané situace a podle aktuální dispozice prostor, připojí k vysílači WA 601RB., jehož rádiový dosah je až 60 m. Železné konstrukce stavby na něj působí méně, jelikož je využito vyššího frekvenčního pásma přenosu.

Vyšší dostupnost signálu

Vysílač WA 601RB. tak může být umístěnoperativně přímo u zvukového mixážního pultu a nejsou potřeba žádné pevné instalace konektorů a kabeláží. Máme jistotu, že signál se k nedoslýchavým dostane i při změně dispozice prostoru.

Podstatně nižší cena instalace

Stavební připravenost pro instalaci indukční smyčky je náročná. Samotná indukční smyčka (kabeláž) se musí pokládat ještě před pokládkou podlah a obložení stěn. Jsou-li již tyto hotovy, je téměř nepředstavitelné indukční smyčku změnit (demontáž podlahy). V případě změny pozic nábytku je nutná i změna polohy indukční smyčky, což přináší podstatné vícenáklady.

Instalace rádiového systému WA 601RC. je kdekoli, mimo podlah i stěn a je variabilní a je možná i po vybavení nábytkem, což přináší mnohem menší pořizovací náklady a to i z důvodu, že systém Dexon WA 601RC je sám o sobě levnější.

Nulová cena pro nedoslýchavé

Neoslýchavé osoby nemusí kupovat kompenzační pomůcky, protože jsou jimi vybaveni zdarma od provozovatele systému, který jim přijímač zapůjčuje.

Do you want to accurate this set or to make a price offer?